Koruma altındaki ovanın ortasına yapılmıştı: Yargıdan halktan yana karar

Tolga Birgücü

Samsun’da 2019 yılından bu yana gündemde olan Çarşamba ilçe halkı başta olmak üzere, Eğercili Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların ve çevrecilerin büyük tepki gösterdiği biyokütle enerji santraline ilişkin, yargıdan bir kez daha bozma kararı çıktı. Samsun İdare Mahkemesi, santralin çevreye etkileri ve insan yaşamına uygunluğu açısından yeniden bilirkişi heyeti oluşturulması kararı aldı.

RANT DEĞİL, HALK KAZANDI

Santrale karşı başından beri mücadelelerini sürdüren yöre sakinlerinden Murat Şenel, Mehmet Değerli, Seyfettin Yavan ve Recep Yavan’ın Vekili Av. Serpil Dönmez, daha önce açtıkları iki davanın da Samsun 3. İdare Mahkemesi’nce kabul edildiğini anımsattı. Serpil Dönmez, “2019 yılından beri Çarşamba ve Samsun halkının verdiği hukuk mücadelesinde, üçüncü kez yeniden rant değil halk kazandı” dedi.

DANIŞTAY BOZMUŞTU

Samsun Valiliği tarafından Çarşamba biyokütle enerji santrali hakkında verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararına karşı açtıkları davayı da kazandıklarını hatırlatan Dönmez, “Son karar 6 gün içinde şaibeli bir biçimde Danıştay’dan bozularak dönmüş ve davamızın reddine karar verilmiştir. Nihayetinde bu karara karşı tarafımızca temyiz kanun yoluna başvurularak itirazlarımızı ileri sürmüştük. Hukuk mücadelemize devam etmiştik” bilgisini verdi.

2. RAPOR DA YETERLİ GÖRÜLMEDİ

Danıştay 6. İdari Dava Dairesinin, ÇED gerekli değildir davasının iptali için açtıkları davada 2. bilirkişi raporunu, hükme esas alınabilecek nitelik ve yeterlilikte olmadığı sonucuna vardığını ifade eden Serpil Dönmez, uyuşmazlığın tereddüte mahal vermeyecek şekilde çözümlenebilmesi amacıyla, dava konusu projenin gerçekleştirilmesinin, kamu yararı ve çevre dengesi gözetilerek çevresel açıdan oluşturabileceği muhtemel zararlar ile nihai ÇED raporunda yer verilen taahhütlerin bilimsel olarak değerlendirilmesi için, bu zararların alınacak önlemlerle giderilebilmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesi hükmüne vardığını belirtti.

3. KEZ BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULACAK

Bu nedenle yüksek mahkemenin aralarında Çevre Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Kimya Mühendisi, Meteoroloji Mühendisi, Hidrojeoloji alanında uzman Jeoloji Mühendisi (Hidrojeolog), Flora-Fauna uzmanı ve Çevre Sağlığı” konusunda uzman “Halk Sağlığı Uzmanı” olmak üzere, gerekirse başka dallardan da öğretim üyeleri seçilerek oluşturulacak yeni bir bilirkişi heyetiyle mahallinde yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması ve projenin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi suretiyle düzenlenecek rapor dikkate alınarak, işin esası hakkında yeniden karar verilmesi gerektiği kararı aldığını dile getiren Serpil Dönmez şunları söyledi: “Mahkemenin bu kararı doğrultusunda yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacaktır.2019 yılından beri Çarşamba ve Samsun halkının verdiği hukuk mücadelesinde, üçüncü kez yeniden rant değil halk kazandı. Tüm zorluklara rağmen hukuk mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim.”

CHP’Lİ HANCIOĞLU YENİ BİR HUKUK ZAFERİ

Gelişmeyi değerlendiren CHP Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise kararı, yöre halkının, meslek kuruluşlarının ve STK’ların verdiği büyük mücadele sonucunda elde edilmiş yeni bir hukuk zaferi olarak niteledi. Hancıoğlu, yaklaşık 4 yıldır Çarşamba Ovası için bir var oluş savaşı verildiğini kaydederek şöyle devam etti: “Sürecin hiçbir aşamasında, halkın itirazları, bilim insanlarının uyarıları dikkate alınmadı. Siyasi müdahaleler ayyuka çıktı, hukuk ayaklar altında aldı. Ve şimdi Danıştay 6. Dairesi, haklı mücadelemize güç katacak çok değerli bir karara imza attı. Danıştay, geçmişte hukukun ayaklar altına alındığı bir süreci mahkum etmiştir. Bu hukuki karar, aynı zamanda siyasi açıdan da manidar bir mesaj vermektedir. Bu hukuk zaferi, iktidarın gidici olduğunu da belgelemiştir.”

odatv.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir